logga Lek

 

Det finns inga regler!
Hemhjälpleken används som hjälpmedel vid de eviga diskussionerna om vem som bidrar med vad i hushållet.

Leken är gjord på ett humoristiskt sätt och innehåller både frikort,
som ger tillfälle att lämna över uppdrag till annan medlem i hushållet, och semesterkort.

I varje lek finns dessutom 8 stycken tomma kort som hushållet kan använda för att skräddarsy sina egna uppdrag. Varje hushåll bestämmer hur leken ska användas och om
eventuella belöningar ska kopplas till uppdragen.

© Videra AB 2012